Volvo znajdowało się w martwym polu kierowcy tira.