Kolejna porcja Polskich Kierowców, braku rozwagi nieostrożności i głupoty prosto z polskich dróg.