Radiowóz wjeżdza na czerwonym świetle, doprowadza do wypadku