Pan wpieprza się na drogę i jeszcze ma pretensję, że ośmieliłem się na niego zatrąbić