Na szczęście nikomu nic się nie stało, wszyscy są cali